Liên hệ

An Thắng, An Lão, Hải Phòng

Hotline: 0922853666

Email: nguyethesati@gmail.com

Mở cửa: Từ thứ 2 đến Chủ Nhật 8h30 – 17h30