Liên hệ

An Thắng, An Lão, Hải Phòng

Hotline: 0976550062

Email: admin@nguyenthe.vn

Mở cửa: Từ thứ 2 đến Chủ Nhật 8h30 – 17h30

0976550062